UAB „Ecomas“ įgyvendina projektą „UAB „Ecomas“ produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto veikla – akvakultūros veikla, žuvininkystės ūkis. Projekto metu siekiame sukurti tvarų akvakultūros verslą, kuris papildytų vis augančius žuvies produktų poreikius. Esant susidariusioms klimato kaitos bei verslinės žvejybos poveikio bioįvairovei ir aplinkai situacijoms, žuvies produkcijos poreikio patenkinimas turi būti vykdomas auginant akvakultūros verslą ir didinant jo pajėgumus. Remiantis aplinkos apsaugos tvarumo standartais, vis dažniau girdimos idėjos dėl verslinės žvejybos apimčių mažinimo ar net kardinalaus stabdymo, idant būtų atstatyta bioįvairovė bei sumažinta vandenų tarša, todėl matome aiškią perspektyvą- tvarią akvakultūrą, užauginant produkciją kontroliuojamose sistemose, taip eliminuojant poveikį aplinkai ir užtikrinant kokybiškos ir kontroliuojamos produkcijos pateikimą rinkai.

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2021 gruodžio 31 d.